Декларация за поверителност

Политика за съдържанието

Plovdiv Game Jam® е събитие, което се основава на експериментиране, споделяне на знания и сътрудничество. От участниците се очаква да публикуват и споделят своите игри, заедно с допълнителните ресурси (изображения, шрифтове, звукови записи) и кода към тях.

Игрите се публикуват по смисъла на лиценза Attribution-NonCommercial-ShareAlike  HYPERLINK “https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/”4.0  HYPERLINK “https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/”Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/ HYPERLINK “https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/”4.0 HYPERLINK “https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/”/).

Накратко това означава, че екипът, създал съответната игра, разполага с авторски права над съдържанието й, и че Plovdiv Game Jam® запазва оригинално копие, което трети лица могат да свалят, променят и разпространяват с некомерсиални цели.

Всички файлове, както и всички допълнителни ресурси към тях (изображения, шрифтове, звукови записи) и изходният код, необходими за компилиране и пускане на играта, трябва да бъдат публикувани по време на Plovdiv Game Jam®. Използвани инструменти, над които авторите на играта не притежават авторско право, от вида на: библиотеки, engine-и и допълнителни ресурси, могат да бъдат пропуснати при публикуване на играта. В такъв случай авторите на играта са задължени да включат инструкции за това как и откъде могат да се набавят съответните инструменти и/или допълнителни ресурси, за да се продължи разработката на играта.

Plovdiv Game Jam® запазва своите права да остранява публикувани игри, при установяване на обидно или неуместно съдържание. Това включва, но и не се ограничава до:

Политика за поверителност

Обща политика за използване на електронна поща

Plovdiv Game Jam® зачита и пази личните данни на участниците. Като организация с нестопанска цел, Plovdiv Game Jam® никога не би продала или разпространявала електронната поща на участниците в събитието на трети лица. Списъкът с електронните пощи на участниците ще остане строго поверителен и ще се използва с цел официална комуникация, както и за изпращане информационен бюлетин на събитието.

  • Към участниците: Вашата електронна поща ще бъде използвана от Plovdiv Game Jam® единствено за целите на събитието. Ние не бихме продали или разпространили списъка с електронни пощи на трети лица. Освен за изрично упоменатите цели подолу, Plovdiv Game Jam® няма да споделя списъка с външни лица, съдружници или участниците в събитието. Вашата електронна поща ще бъде използвана, за да бъдете осведомен(а) за подробности, свързани със събитето, както и за удовлетворяване на законови изисквания.
  • Възможно е Plovdiv Game Jam® да сподели Вашата електронна поща с трети лица с цел постигане на поголяма сигурност и защита от неоторизиран достъп до и злоупотреба с поверителни данни. Plovdiv Game Jam®  може да сподели Вашата електронна поща, за да бъде възможно нормалното протичане на събитието. Това включва: регистриране на участници; опаковане, доставяне и изпращане на пратки до участници; отговаряне и изпълняване на запитвания от страна на участниците.

Когато вашата електронна поща бъде съхранена, Plovdiv Game Jam®  може да я използва за различни цели, които включват, но не се огриначават до:

  • Предоставяне на информация за събитието, от вида на: потвърждение на съгласие, регистрация за участие, както и новинарски бюлетин;
  • Отговаряне на запитвания от страна на участниците относно: продукти, услуги и обща информация;
  • Изпращане на и обработване на данни от анкети;
  • Персонализиране и подобряване на достъпността на сайтовете, свързани с Plovdiv Game Jam®;
  • Изпълняване и/или доставяне на продукти и услуги за общо ползване от страна на Plovdiv Game Jam®;
  • Предоставяне на специализирано рекламно съдържание на участниците;
  • Споделяне с трети лица с цел удовлетворяване на законови изисквания;
  • Споделяне с генералния спонсор на събитието с цел подбор на кадри.

 

Политика на Plovdiv Game Jam® за участие

За да участвате в събитието, трябва да имате навършено пълнолетие съгласно законите на страна, в която Plovdiv Game Jam®  се провежда. Вижте нашата политика за възраст на участниците.

 

Проучване от Plovdiv Game Jam®

Plovdiv Game Jam®  може да прави проучвания във връзка с всяко събитие, което се провежда. Като организация, Plovdiv Game Jam® се стреми да изследва, разбере и развие процеса по създаването на игри. Plovdiv Game Jam® полага специални усилия да защити правата, благополучието и благосъстоянието на лицата, участвали в проучването, като се придържа строго към установените законови и етинчни мерки. Участниците в събитието имат правото да се откажат от интервюта и проучвания, като осведомят организаторите на Plovdiv Game Jam®.

 

Политика за възраст на участниците

Право на участие в събитието, организирано от Plovdiv Game Jam®, имат единствено лица, които са навършили 18 години или са достигнали пълнолетие съгласно законите на страна, в която събитието се провежда. Например, лицата, които желаят да участват в събитието на Plovdiv Game Jam®, на територията на Шотландия или Куба, трябва да имат навършени 16, тъй като това е утвърдено като закон от съответните страни. Лицата, които желаят да участват в събитието, проведено на територията на Съединените американски щати, Нова Зеландия или Япония, трябва да имат навършени 18 години.

Изключение се прави, ако лицето е придружено по време на цялото събитие от негов законов представител – родител или настойник.

 

Промени в политиката на събитието

Plovdiv Game Jam® запазва своите права да видоизменя или посочва изключения към която и да е от упоменатите политики по всяко време.

Участвайки в събитието или ползвайки сайта на събитието, създадени от Plovdiv Game Jam®, Вие се съгласявате да приемете и спазвате политиките, упоменати по-горе. При въпроси, се свържете с нас (info@plovdivgamejam.org).